Наука

Наукова школа «Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії»

Наукова школа «Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії» заснована в 1986 році для виконання великого обсягу науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення високоточних систем управління стежить електроприводами антенних установок радіолокаційних станцій і астрономічних інструментів на замовлення військово-промислового комплексу СРСР. Ці роботи фінансувалися і виконувалися на підставі рішень військово-промислової комісії ЦК КПРС і постанов Ради Міністрів СРСР.

Виконати в край жорсткі вимоги технічних завдань на створення нових видів оборонної техніки в той час виявилися не здатними провідні фахівці визнаних в Радянському Союзі наукових установ і вищих навчальних закладів. Лише застосування принципово нових підходів до структурно-алгоритмічного синтезу оптимальних за точністю систем управління з низькою чутливістю до широкого спектру дестабілізуючих факторів, в основу яких були покладені наукові результати, отримані доцентом Садовим О.В. в кандидатської дисертації, дозволило забезпечити виконання зазначених вимог.

Саме кандидат технічних наук Садовій А.В., який в 1985 році був обраний на посаду доцента кафедри електрообладнання промислових підприємств Дніпродзержинського індустріального інституту, є засновником і беззмінним керівником наукової школи. Спочатку до складу цієї школи входили молоді вчені та інженери, переважна більшість з яких закінчила Дніпродзержинський індустріальний інститут і отримала кваліфікацію інженера-електромеханіка за фахом «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів». Згодом представниками наукової школи було захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (Садовой О.В.- 1993 р., С'янов О.М.-1998р., Нізімов В.Б.-2002р.) І дев'ять дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Дегтяренко А.А.-1988р., Дерець О.Л.-1996р., Сохина Ю.В.-1996р., Сергієнко С.А.-2004., Волянський Р.С.-2005, Романенко В. І.-2006р., Качура О.В.-2006р., Клименко Ю.М.-2007рр., Клюєв О.В.-2009р.).

З 1986 по 1996 роки наукова школа плідно співпрацювала з Центральним конструкторським бюро апаратобудування (м Тула), Тульським політехнічним інститутом, Сибірським філією Всесоюзного науково-дослідного інституту фізико-технічних і радіотехнічних досліджень (м Іркутськ), Московським енергетичним інститутом.

Після здобуття незалежності Україна змінилася її військова доктрина і практично припинилися наукові дослідження в напрямку створення нових видів оборонної техніки, тому наукова школа направила свої зусилля на розробку і дослідження енергоефективних автоматизованих систем управління технологічними процесами переважно в області енергетики. Результатами плідної співпраці наукової школи з науково-інноваційним підприємством «Дія», гірничо-металургійним комбінатом «Криворіжсталь», ВАТ «ДніпроАЗОТ», ВАТ «Дніпровський меткомбінат», ВАТ «Краматорська ТЕЦ» є розробка та впровадження автоматизованих систем управління паровими котлоагрегатами, кульовими млинами , компресорними установками, фільтро-компесуючіми пристроями електричних мереж. Впровадження автоматизованих систем керування тільки двома котлоагрегатами ТЕЦ ВАТ «ДніпроАЗОТ» дозволило отримати річний економічний ефект більше 5 млн.грн. в цінах 2009 р

У 1986 році при науковій школі створено постійно діючий семінар «Оптимізація роботи електромеханічних систем» Наукової Ради Національної Академії наук України «Наукові основи електроенергетики». Засідання семінару проводяться щомісяця. На них заслуховуються і обговорюються результати наукових досліджень і представлені до захисту дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями 05.09.01 - машини і апарати, 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи, 05.13.07 - автоматизація процесів керування, які виконані вченими Дніпродзержинського державного технічного університету та представниками інших вищих навчальних закладів і наукових установ України.

У 2007 році науковою школою була організована і проведена в Криму ХIV міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика », учасниками якої стали близько 400 представників вищих навчальних закладів, наукових установ і промислових підприємств України, Росії, Латвії, Польщі, Німеччини, Італії та Лівії.

Представниками наукової школи опубліковано понад 600 наукових робіт, в тому числі 4 монографії, 2 підручники та 2 навчальні посібники, отримано понад 100 авторських свідоцтв і патентів.

Протягом 10 років наукова школа проводить Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», за напрямом «Електромеханіка».