Головна сторінка

Правила участі у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи (не більше 2 осіб) вищих навчальних закладів України. Керівником роботи може бути лише один представник навчального закладу, в якому навчаються автори.

Від кожного навчального закладу на конкурс подаються не більше трьох кращих наукових робіт по кожній спеціальності (спеціалізації) – переможців І туру.

Подані роботи повинні бути закінченими науково-дослідними роботами студентів, що відображають результати самостійно проведених досліджень з актуальних питань електротехніки та електромеханіки.

На конкурс можуть бути подані відповідно переоформлені дипломні, курсові, магістерські роботи.

 

Всі представлені роботи повинні мати наукове чи прикладне значення або бути впроваджені у виробництво чи в навчальний процес.

Автори кращих робіт будуть запрошені галузевою конкурсною комісією на підсумкову науково-практичну конференцію, яка відбудеться у квітні 2018. Переможці конкурсу в кожній секції будуть визначені за результатами вище-зазначеної конференції, а результати кращих доповідей будуть надруковані у збірці наукових праць ДДТУ, яка входить до переліку фахових видань ВАК України.

Наукові роботи, представлені на конкурс, не повертаються. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання та були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.