Головна сторінка

Секції та рецензування робіт

До уваги авторів робіт та їх керівників!

Враховуючи вимоги Положення про конкурс та досвід попередніх конкурсів, з метою підвищення прозорості відбору студентських робіт, представлених на Конкурс, та підвищення їх якості, оргкомітет доводить до Вашого відома, що надані роботи будуть будуть отримувати дві незалежні рецензії та проходити процедуру перевірки на академічний плагіат.

 

 

 

  Рецензування робіт буде проводитись за такими критеріями для однієї рецензії:
 1. Актуальність проблеми (max 10 балів);
 2. Новизна та оригінальність ідей (max 15 балів);
 3. Використані методи дослідження (max 15 балів);
 4. Теоретичні наукові результати (max 10 балів);
 5. Практична направленість результатів (документальне підтвердження впровадження результатів роботи) (max 20 балів);
 6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації (max 5 балів)
 7. Ступінь самостійності роботи (max 10 балів);
 8. Якість оформлення (max 5 балів)
 9. Наукові публікації (max 10 балів);
 10. Відповідність роботи Державній програмі пріоритетних напрямків інноваційної діяльності (max 10 балів);
 11. Відповідність роботи сучасним світовим тенденціям розвитку електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (max 10 балів).

Кожна робота за однією рецензією може отримати в сумі всіх наведених показників максимально 120 балів.

На основі суми балів за двома рецензіями буде сформовано рейтинг робіт за яким будуть відібрані кращі роботи, а автори будуть запрошені до участі у підсумковій конференції.

Передбачається робота секцій за наступними науковими напрямами:

  1. Електромеханічні автоматизовані системи;
  2. Електротехнічні системи та пристрої;
  3. Електроенергетичні системи.