Волянський Р.С.

Волянский Р.С.

Роман Сергійович Волянський

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпровського державного технічного університету. (ДДТУ)

Загальна інформація

Я закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет, спеціальність «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» в 2000 році.

У мене є досвід роботи в галузі вищої освіти і науково-дослідної області протягом 16 років.

Основними напрямками моєї наукової діяльності є:

  • Оптимізація руху електромеханічних систем;
  • Синтез та дослідження динамічних систем із ковзними режимами першого порядку;
  • Використання методів інтервального аналізу та синтезу для дослідження різноманітних динамічних об’єктів;
  • Планування та оптимізація траєкторії руху мобільних роботів;
  • Розробка програмного забезпечення для однокристальних ЕОМ

Я автор понад 50 наукових і методичних наукових робіт, в тому числі 1 монографії.
Загальна кількість посилань на моїх публікацій (по базі даних Google Scholar) - 16, H-індекс - 3.

Мої особисті якості: комунікабельність, висока працездатність, наполегливість у досягненні мети, цілеспрямованість, обов’язковість, відповідальне ставлення до виконуваних обов'язків, зосередженість на виконуваній роботі, дружелюбність і чуйність, постійне вдосконалення мого науково-методичного рівня, бажання забезпечити високу продуктивність і якість роботи, творчий підхід у постановці та розв’язані задач та проблем.

КОНТАКТИ

Дніпровський державний технічний університет
Адреса: 2, вулиця Дніпробудівська, м. Кам’янське, 51918, Україна
Кафедра електротехніки та електромеханіки
Роман Сергійович Волянський, доцент, кандидат технічних наук
Офіс тел.: (0569) -55-20-05
Електронна пошта: voliansky@ua.fm
Linkedin: Roman Voliansky

Roman Sergeevich Voliansky

Candidate of Technical Science, associative professor of Electrical Engineering and Electromechanics department, Dniprovsky State Technical University (DSTU)

General information

I graduated from Dneprodzerzhinsk State Technical University, specialty "Electromechanical automation systems and electric drives" in 2000.

I have work experience in the field of higher education and research area for 16 years.

The main directions of my research and scientific activities are:

  • Optimization of electromechanical systems;
  • Synthesis and research of dynamic systems with sliding modes of different orders;
  • Using of interval analysis and synthesis to study various dynamic objects;
  • Path planning and path optimization for mobile robots;
  • Software development for single-chip computer;

I am the author of over 50 scientific and methodical scientific works, including 1 monograph.
Total number of links to my publications (database Google Scholar) - 16, H-index - 3.

My personal qualities: communication skills, high efficiency, perseverance, dedication, commitment, a responsible attitude towards their duties, focus on the work, friendliness and responsiveness, continuous improvement of my scientific and methodological level, the desire to provide high performance and quality of work, creativity in the formulation and solution problems and issues.

CONTACTS

Dniprovsky State Technical University
Address: 2 Dniprobudivska street, Kamenskoe, 51918, Ukraine
Department of Electrical Engineering and Electromechanics
Roman S. Voliansky, associate professor, Candidate of Sc.
Office tel .: (0569) -55-20-05
Email: voliansky@ua.fm
Linkedin: Roman Voliansky

 

Save