Сохіна Ю.В.

 Сохина Ю.В.

Сохіна Юлія Віталіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпровського державного технічного університету. (ДДТУ)

Загальна інформація

Я закінчила Дніпродзержинський державний технічний університет, спеціальність «Електропривод і автоматизація технологічних процесів» в 1986 році.
У мене є досвід роботи в галузі вищої освіти і науково-дослідної області протягом 30 років.
Основними напрямками моєї наукової діяльності є:

  • Оптимізація руху електромеханічних об’єктів, систем та комплексів;
  • Синтез та дослідження динамічних систем із ковзним режимом;

Я автор понад 100 наукових і методичних наукових робіт, в тому числі 3 монографії.
Мої особисті якості: комунікабельність, висока працездатність, цілеспрямованість, обов’язковість, відповідальне ставлення до виконуваних обов'язків, зосередженість на виконуваній роботі, дружелюбність і чуйність, постійне вдосконалення мого науково-методичного рівня, творчий підхід у постановці та розв’язані задач та проблем.

КОНТАКТИ

Дніпровський державний технічний університет
Адреса: 2, вулиця Дніпробудівська, м. Кам’янське, 51918, Україна
Кафедра електротехніки та електромеханіки
Сохіна Юлія Віталіївна, доцент, кандидат технічних наук
Офіс тел.: (0569)-55-20-05
Електронна пошта: elm[at]dstu.dp.ua

Julia Vitalievna Sokhina

Candidate of Technical Science, associative professor of Electrical Engineering and Electromechanics department, Dniprovsky State Technical University (DSTU)

General information

I graduated from Dneprodzerzhinsk State Technical University, specialty Electric drives and automation of technological processes" in 1986.
I have work experience in the field of higher education and research area for 30 years.
The main directions of my research and scientific activities are:

  • Optimization of electromechanical motion of objects, systems and facilities;
  • Synthesis and research of dynamic systems with sliding mode;

I am the author of over 100 scientific and methodical scientific works, including 1 monograph.
My personal qualities: communication skills, high efficiency, perseverance, dedication, commitment, a responsible attitude towards their duties, focus on the work, friendliness and responsiveness, continuous improvement of my scientific and methodological level, the desire to provide high performance and quality of work, creativity in the formulation and solution problems and issues.

CONTACTS

Dniprovsky State Technical University
Address: 2 Dniprobudivska street, Kamenskoe, 51918, Ukraine
Department of Electrical Engineering and Electromechanics
Julia V. Sokhina, associate professor, Candidate of Sc.
Office tel .: (0569)-55-20-05
Електронна пошта: elm[at]dstu.dp.ua