Садовой О.В.

Садовой А.В.

Олександр Валентинович Садовой

Доктор технічних наук, професор кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпродзержинського державного технічного університету (ДДТУ).

Загальна інформація

Завершив освіту у Київському політехнічному інституті за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» у 1967.
Досвід роботи у сфері вищої освіти та науки складає 47 років.

Головні напрямки наукової діяльності:

  • Теорія та практика автоматизованого електропривода
  • Оптимальне керування електроприводами;
  • Енергозбережні та енергоефективні технології в промисловості.

Є автором більш ніж 320 наукових робіт, включаючи: 5 навчальних посібники, рекомендовані міністерством освіти і науки і 5 наукових монографій.
Загальний обсяг посилань на публікації (згідно з Google Scholar) - 106, h-index - 4.
Ділові якості:  наполегливість, цілеспрямованість, відповідальне ставлення до обов’язків, дружелюбність і готовність допомогти, постійне вдосконалення мого науково-методичного рівня, бажання забезпечити високу продуктивність і якість роботи, творчий підхід до вирішення проблем.

Контакти

Дніпровський державний технічний університет
Адреса: Дніпробудівська 2, Кам’янське, 51900, Україна
Олександр Валентинович Садовой, доктор технічних наук.
Службовий телефон.: (+38-0569)-55-20-05
E-mail: sadovoy[at]dstu.dp.ua

Alexander Valentinovich Sadovoy

Doctor of Technical Science, Professor of Electrical Engineering and Electromechanics department, Dniprovsky State Technical University. (DSTU)

General information

I graduated from the Kiev Polytechnic Institute (KPI), specialty " Electromechanical automation systems and electric drives " in 1967.
I have work experience in higher education and scientific research area for 47 years.

The main direction of my scientific activities:

  • Theory and practice of automated electric drives
  • Optimal control of electric drives
  • Energy-saving and energy-efficient technologies in industry.

I am an author of over 320 scientific and methodological research papers, including: 5 – study manuals, which has visa of Ministry of Education and Science of Ukraine; and 5 - monograph.
The total number of references to my publications (according to the database Google Scholar) - 106, h-index - 4.
My qualities:  perseverance, purposeful, responsible attitude to my duties, friendliness and helpfulness, ongoing improvement of my scientific and methodological level, desire to provide high performance and work quality, creative approach to solving problems.

Contacts

Dnipro State Technical University
Address: Dniprobudivska 2 Kamenskoe, 51900, Ukraine
Alexander V. Sadovoy, PhD.
Office phone .: (+ 38-0569) -55-20-05
E-mail: sadovoy [at] dstu.dp.ua