Дерець О.Л.

Дерец А.Л.

Олександр Леонідович Дерець

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехніки та електромеханіки Дніпродзержинського державного технічного університету (ДДТУ).

Загальна інформація

Завершив освіту у Дніпровському державному технічному університеті за спеціальністю "Електропривод і автоматизація технологічних процесів" у 1993.
Досвід роботи у сфері вищої освіти та науки складає 20 років.
Головні напрямки наукової діяльності:

  • Оптимальне керування електроприводами;
  • Енергозбережні та енергоефективні технології на транспорті.

Є автором більш ніж 60 наукових робіт, включаючи: 2 навчальних посібники, рекомендовані міністерством освіти і науки і 1 наукову монографію.
Загальний обсяг посилань на публікації (згідно з Google Scholar) - 40, h-index - 4.

Ділові якості: наполегливість, цілеспрямованість, відповідальне ставлення до обов’язків, дружелюбність і готовність допомогти, постійне вдосконалення мого науково-методичного рівня, бажання забезпечити високу продуктивність і якість роботи, творчий підхід до вирішення проблем.

Контакти

Дніпровський державний технічний університет
Адреса: Дніпробудівська 2, Кам’янське, 51900, Україна
Олександр Леонідович Дерець, кандидат технічних наук.
Службовий телефон.: (0569)-55-20-05
E-mail: ald_dstu[at]i.ua

Alexander Leonidovich Derets

Candidate of Technical Science, associative professor of Electrical Engineering and Electromechanics department, Dniprovsky State Technical University. (DSTU)

General information

I graduated from the Dniprovsky State Technical University (DSTU), specialty "Electric drives and automation of technological processes" in 1993.

I have work experience in higher education and scientific research area for 20 years.
The main direction of my scientific activities:

  • Optimal control of electric drives;
  • Energy-saving and energy-efficient technologies in transport. 

I am an author of over 60 scientific and methodological research papers, including: 2 – study manuals, which has visa of Ministry of Education and Science of Ukraine; and 1 - monograph.
The total number of references to my publications (according to the database Google Scholar) - 40, h-index - 4.

My qualities: perseverance, purposeful, responsible attitude to my duties, friendliness and helpfulness, ongoing improvement of my scientific and methodological level, desire to provide high performance and work quality, creative approach to solving problems.

CONTACTS

Dniprovsky State Technical University
Address: 2, Dniprobudivska street, Kamyanske, 51900, Ukraine
Alexander Leonidovich Derets,Candidate of Technical Science.
Office tel.:(0569)-55-20-05
E-mail: ald_dstu[at]i.ua