Наші досягнення

У різних формах наукової діяльності беруть участь не менше 70 студентів. Щорічно вони беруть участь у 2-му турі трьох Всеукраїнських олімпіад, трьох Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та на конференціях Всеукраїнського та міжнародного масштабу.

За останні п'ять років ряд студентів завоювала 9 призових місць на Всеукраїнських олімпіадах за напрямами «Електромеханіка», 35 призових місць (11 дипломів 1-го ступеня, 14 - 2-го ступеня, 10 - 3-го ступеня) на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Інформатика і кібернетика», «Електротехніка та електромеханіка», «Електричні машини і апарати» та «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація».

У 2007 році студенти завоювали 1 призове місце (диплом 1 ступеня) Першої спеціалізованої науково-технічної виставки «Сучасні технології в освіті і виробництві» в рамках науково-технічної конференції «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації».

У 2010 році студент Шипельський О.М. і в 2011 році студент Рицький В.В. нагороджені дипломами за III місце на міжнародному форум-конкурсі молодих вчених «Проблеми надрокористування» Санкт-Петербург. 12 студентів нагороджені заохочувальними дипломами та грамотами за науковий пошук і бажання внести свій особистий вклад в розвиток науки на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

За останні п'ять років студентами, які навчаються на кафедрі, опубліковано самостійно або в співавторстві з викладачами кафедри 14 статей в наукових збірниках.

Найбільш здібні студенти беруть участь у виконанні планових НДР при проведенні експериментальних і обчислювальних робіт, а деякі - в теоретичних дослідженнях.

Дипломи та грамоти

Печатні видання