Матеріально-технічна база

Аудитория 7-1

Лабораторія систем керування автоматизованими електромеханічними системами

Матеріальну основу кафедри електромеханіки становлять 12 спеціалізованих навчальних та 2 науково-дослідних лабораторій, комп'ютерна зал, дві предметні аудиторії, три кімнати викладачів, дві навчальні майстерні, 6 приміщень для навчально-допоміжного персоналу та господарського призначення.

Всі спеціалізовані лабораторії кафедри спроектовані за принципом багатофункціональності, який передбачає можливість проведення в кожній з них крім лабораторного практикуму з двох-трьох дисциплін ще і практичних і лекційних занять по одній академічною групою студентів.

Аудитория 7-3

Лабораторія електрообладнання транспортних засобів

lab_au_7_7_06

Лабораторія комплектних електромеханічних систем

Середня площа навчальних приміщень, на 1 студента, становить 25 кв.м.

Кафедра електротехніки та електромеханіки такі має в складі спеціалізовані навчальні лабораторії:

Учебный процес

Науково-дослідна лабораторія

 • лабораторія систем управління автоматизованими електромеханічними системами;
  - лабораторія комплектних електромеханічних систем;
  - лабораторія теорії електроприводу і електричної тяги;
  - лабораторія електричних машин;
Аудитория 7-11

Лабораторія електричних машин

 • лабораторія електрообладнання транспортних засобів;
  - лабораторія електроапаратів, силових перетворювачів і елементів автоматизованого електроприводу;
   - лабораторія електроматеріалів, метрологічних засобів і діагностики електрообладнання;
  - лабораторія теоретичних основ електротехніки
  - лабораторія загальної електротехніки і електроматеріалів;
Аудитория 7-44 занятия ЭП-12с

Лабораторія математичного моделювання електромеханічних пристроїв

 • лабораторія електронних і мікропроцесорних засобів;
  - лабораторія установок електропостачання та окремих електроспоживачів;
  - лабораторія математичного - моделювання електромеханічних пристроїв (комп'ютерний клас);
  - дві науково-дослідні лабораторії;
  - комп'ютерний клас.
lab_au_7_71_01

Лабораторія загальної електротехніки та електроматеріалів

Головним обладнанням лабораторій є стенди, оснащені відповідними електричними машинами і апаратами, вимірювальними засобами і джерелами живлення, що перетворюють установками і навантажувальними пристроями. У лабораторіях електричних машин, теоретичних основ електротехніки та загальної електротехніки використовується фронтальний метод проведення занять, коли всі студенти на кількох стендах виконують одну роботу.

В інших лабораторіях використовуються різні стенди, охоплюють своїм змістом важливі розділи дисциплін, які вивчаються на кафедрі.