Історія кафедри

У 1920 році в місті Кам’янському відкриті курси підвищення кваліфікації металургів, першими учнями яких стали робочі Дніпровського металургійного заводу. Пізніше курси були перетворені в політехнікум, а в 1930 році цей навчальний заклад став першим вечірнім інститутом в Україні (з 1936 р. – Дніпродзержинський вечірній інститут). З 1960 по 1967 рік це був завод-втуз.

Відповідно до наказу від 18.06.1956 р №133 в Дніпродзержинському вечірньому металургійному інституті ім. Арсеничева створено два факультети: металургійний і технологічний.

На металургійному факультеті передбачалася підготовка інженерів за спеціальностями: «Металургія чорних металів», «Металознавство, устаткування і технологія термічної обробки металів», «Хімічна технологія палива».

До складу металургійного факультету були включені кафедри: металургії чорних металів; хімії; фізики; нарисної геометрії та графіки; основ марксизму-ленінізму і політекономії; іноземних мов.

На технологічному факультеті передбачалася підготовка інженерів за спеціальностями: «обробка металів тиском», «металургійне обладнання заводів чорної і кольорової металургії».

До складу технологічного факультету увійшли кафедри: прокатки; металознавства і термообробки; механічного обладнання металургійних заводів; вищої математики; технічної механіки; енергетики.

Завідувачем кафедри енергетики був призначений професор Еммануїл Федорович Цуканов.

cukanov

Еммануїл Федорович Цуканов. Завідувач кафедри енергетики в 1956-1968 рр.

Протягом десятиліття (з 1956 по 1966 рік) кафедра енергетики забезпечувала навчальний процес з дисциплін: електротехніка, теплотехніка, гідравліка, електрообладнання металургійних заводів. Для цього на кафедрі були відповідні навчальні лабораторії.

У 1966 році на замовлення промислових підприємств міста на кафедрі енергетики, яку очолював професор Е.Ф. Цуканов, розпочато підготовку інженерів за фахом «Електропривод і автоматизація промислових установок». Кращі виробничники, які закінчили загальнотехнічний факультет, були зараховані до складу першої групи студентів для вечірньої форми навчання за вказаною спеціальністю.

У відкритті цієї спеціальності важливу роль зіграв професор Е.Ф. Цуканов.

З клопотанням промислових підприємств м Дніпродзержинська про відкриття в інституті спеціальності з підготовки інженерів-електромеханіків він відправився в Москву, в Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти СРСР і домігся права готувати інженерів-електромеханіків у Дніпродзержинському вечірньому металургійному інституті. На честь заслуг професора Е. Ф. Цуканова лабораторії загальної електротехніки присвоєно його ім'я.

У 1968 році завод-втуз перейменований в Дніпродзержинський ордена Трудового Червоного Прапора індустріальний інститут імені М.І. Арсеничева. І в цьому ж році кафедра енергетики була перейменована в кафедру електротехніки та електроприводу. Завідувачем цієї кафедри був призначений доцент Петро Павлович Вершинін, який доклав багато зусиль для створення методичного та матеріального забезпечення створеної спеціальності.

Петро Павлович Вершинін. Завідувач кафедри електротехніки та електроприводу в 1968-1971 рр., кафедри теоретичних основ електротехніки в 1971-1997 рр.

Для кафедри було виділено 6 приміщень в першому навчальному корпусі.

Перший випуск інженерів-електромеханіків за фахом «Електропривод і автоматизація промислових установок» відбувся в 1969 році. Випускник цього року І.В. Петренко багато років працював головним енергетиком Дніпровського металургійного заводу, а В.В. Посунько залишився на кафедрі старшим викладачем.

_mIlKqMqBl0[1]У 1971 році з кафедри електротехніки та електроприводу було виділено кафедру

електрообладнання промислових підприємств, яка стала спеціалізованою з підготовки інженерів-електромеханіків спеціальності «Електропривод і автоматизація промислових установок». Очолив кафедру доцент Володимир Михайлович Мамєдов.

mamedov

Володимир Михайлович Мамєдов. Завідувач кафедри електрообладнання промислових підприємств в 1971-1977 рр.

Разом з В.М. Мамєдовим навчальний процес і наукову діяльність на кафедрі здійснювали доценти: Олійник В.Д., Нізімов В.Б., Заруднев Ю.М .; старші викладачі: Корж М.І., Посунько В.В., Сторожко С.П .; асистенти: Мусієнко А.Г., Володін В.І., Менташкова Т.Н.

У цей час кафедра вже готує інженерів-електромеханіків за денною та заочною формами навчання. Захищають кандидатські дисертації старші викладачі Сторожко С.П. і Корж М.І., обираються за конкурсом доцент Паладій М.В. і старший викладач Карачунський П.Ш.

З 1977р. по 1982р. кафедру очолює доцент Микола Іванович Корж, який багато зробив для удосконалення навчального процесу.

korg

Микола Іванович Корж. Завідувач кафедри електрообладнання промислових підприємств в 1977-1982 рр.

З кожним роком кафедра росла, розширювалася іпополнялась за рахунок кращих випускників.

З 1982 р по 1996 р кафедру очолював доцент Володимир Павлович Чорноіван. У цей період зростає контингент студентів, збільшується кількість викладачів і наукових співробітників, зростає обсяг наукових досліджень, які виконує кафедра на замовлення промислових підприємств СРСР, виникає потреба в сучасних навчальних і науково-дослідних лабораторіях.

lYZftIA9vdA[1]

У 1984 році було закінчено будівництво навчального корпусу №7, де кафедра отримала більш 500м2 загальної площі, що дало можливість забезпечити навчальний процес в 6 навчальних лабораторіях і створити дві науково-дослідні лабораторії. Всі лабораторії були оснащені сучасним обладнанням для здійснення навчального процесу і підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Черноиван В.П.

Володимир Павлович Чорноіван. Завідувач кафедри електрообладнання промислових підприємств в 1982-1996 рр.

У період 1984-1985 років успішно захищають кандидатські дисертації старші викладачі Карачунський П.Ш. і Посунько В.В.

У 1985 році на кафедрі почав працювати обраний за конкурсом доцент Садовой О.В.

Протягом 1987-1988 років, після закінчення цільової аспірантури в Київському інституті електродинаміки НАН України і успішного захисту кандидатських дисертацій на кафедру прийшли працювати доценти Количев С.В. і С'янов О.М. (зараз декан факультету електроніки та комп'ютерної техніки)

Викладачі та співробітники кафедри виконують великий обсяг науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по замовленнях промислових підприємств і військово-промислового комплексу СРСР.

У 1993 році доцент Олександр Валентинович Садовой захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У цьому ж році він відкриває на кафедрі аспірантуру за спеціальністю 05.09.03 - "Електротехнічні комплекси та системи". Першими аспірантами стали кращі випускники кафедри Сохіна Ю.В. і Дерець О.Л.

Дерец А.Л.

Дерець О.Л.

Сохина Ю.В.

Сохіна Ю.В.

В 1994 році

Дніпродзержинський індустріальний інститут перетворений в Дніпродзержинський державний технічний університет (ДДТУ).

У 1995 році на потребу ринку праці кафедра почала підготовку інженерів-електромеханіків за фахом «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». Відкриття цієї спеціальності вимагало розширення лабораторної бази кафедри та виконання великого обсягу робіт з підготовки навчально-методичних матеріалів. З цим завданням колектив кафедри впорався успішно.

З 1996 року і по 2014 рік кафедру очолює доктор технічних наук, професор Садовой О.В. - один з провідних вчених України в галузі автоматизованого електроприводу, який в 1998 році був призначений проректором з наукової роботи університету.

Садовой А.В.

Завідувач кафедри електромеханіки (кафедра електрообладнання до 2009 р) у 1996 - 2014 рр.
Садовой
Олександр Валентинович.

З 1996 року кафедра однією з перших в Україні починає підготовку магістрів електромеханіки.

У 1997 році кафедри теоретичних основ електротехніки та електрообладнання промислових підприємств були об'єднані в одну кафедру електрообладнання. В цьому ж році аспіранти кафедри Сохіна Ю.В. і Дерець О.Л. під керівництвом професора Садового О.В. успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 1998 році їм було присвоєно вчене звання доцент.

Об'єднання кафедр вимагало великої обсягу робіт з переобладнання і модернізації навчальних лабораторій, створення сучасної навчально-методичної бази. Кількість навчальних лабораторій кафедри збільшилася до 11, всі вони оснащені сучасним лабораторно-стендових обладнанням. Створюється кафедральний зал сучасних цифрових обчислювальних машин. Весь документообіг кафедри повністю автоматизований.

У 2000 році кафедра здійснює перший випуск 24 інженерів-електромеханіків спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». В цьому ж році доцент С'янов О.М. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і очолив кафедру апаратури радіозв'язку, радіомовлення і телебачення.

У 2002 році доцент Нізімов В.Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. У 2003 році йому присвоєно вчене звання професора і дано право керувати аспірантами.

Низимов В.Б.

завідувач кафедри електротехніки та електромеханіки з 2014 р. Нізімов Віктор Борисович

С 2003 года кафедра начала подготовку специалистов по специальности энергетический менеджмент.

Відкриття спеціальності було викликано нагальною потребою підприємств і організацій Дніпропетровського регіону і всієї України у фахівцях, здатних до формування нинішньої та перспективної енергетичної політики організацій і підприємств в умовах сучасного енергоринку, наявних енергетичних ресурсів, конкретного технологічного процесу і з урахуванням економічних аспектів енергоспоживання.

За 10 років було з лав кафедри було випущено більше 200 інженерів-енергоменеджерів.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук старший викладач Волянський Р.С., який закінчив аспірантуру кафедри під керівництвом професора Садового О.В.

Волянский Р.С.

Волянський Р.С.

У січні 2007 року під керівництвом професора Садового А.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук старший викладач Клименко Ю.М.

Клименко Ю.М.

Клименко Ю.М.

У червні 2009 року під керівництвом професора Сад

Клюев О.В.

Клюєв О.В.

ового А.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук старший викладач Клюєв О.В.

 

З осені 2014 і по теперішній час завідувачем кафедри електротехніки та електромеханіки є доктор технічних наук, професор, Віктор Борисович Нізімов.

У 2015-2016 навчальному році успішно захистили кандидатські дисертації старші викладачі Шрамко Юрій Юрійович. (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, керівник проф. Садовой О.В.), Крупник Олександр Олександрович. (ДВНГ "Національний гірничий університет" м.Дніпропетровськ, керівник проф. Садовой О.В.).

Шрамко Ю.Ю.

Шрамко Ю.Ю.

Крупник А.А.

Крупник О.О.

В даний час кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» очної і заочної форм навчання, а також кандидатів наук за тією ж спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Щорічно здійснюється випуск більш 100 бакалаврів і магістрів за цими спеціальностями.

Студенти, які навчаються на кафедрі, регулярно приймають участь на Всеукраїнських студентських олімпіадах з галузей «Електромеханіка», «Енергозбереження».

Починаючи з 1999 року кафедра проводить Всеукраїнський конкурс студентських науково-дослідних робіт з галузі «Електротехніка та електромеханіка». Студенти випускної спеціальності також приймають участь у інших всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, кращі студенти кафедри щорічно стають переможцями та призерами на рівні України.