Бібліотека

Перелік періодичних наукових фахових видань України з категорії А та Б, доступних для здобувачів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

(За Наказом МОН України від 11.07.2019 №975)

 

 

Галузь науки Спеціальність Назва видання ISSN; eISSN Scopus DOI
технічні 141, 123, 152 Technical Electrodynamics
Технічна електродинаміка
1607-7970
2218-1903
0,193 10.15407
технічні 141 Electrical engineering & Electromechanics
Електротехніка і електромеханіка
2074-272X
2309-3404
  10.20998
технічні, фізико-математичні 104, 105, 123, 132, 141, 151, 152, 171, 172 Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 1605-6582
1560-8034
  10.15407
технічні 104, 105, 141, 142, 143, 144, 151, 183 Nuclear and Radiation Safety
Ядерна та радіаційна безпека
2073-6231
-
0,162 10.32918
технічні 141, 151 Electromechanical and energy saving systems
Електромеханічні і енергозберігаючі системи
2072-2052
2074-9937
  10.30929
технічні, економічні, педагогічні 015, 101, 122, 131, 132, 133, 141, 171, 051, 073 Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
1995-0519
2072-8263
  10.30929
технічні, економічні 122, 151, 131, 132, 138, 141, 142, 144, 051, 073 Collection of Scientific Papers of Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
2311-3405
2313-0415
  10.15589
технічні 121, 122, 124, 125, 126, 132, 133, 141, 144, 151, 152, 172, 275 Bulletin of Vinnytsia National Technical University
Вісник Вінницького політехнічного інституту
1997-9266
1997-9274
  10.31649
технічні 132, 133, 141, 142, 192, 274, 275 Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
2219-5548
2521-1773
  10.30977
технічні, економічні 121, 126, 133, 141, 144, 151, 162, 181, 051, 073, 075 Scientific Proceedings of National University of Food Technologies
Наукові праці Національного університету харчових технологій
2225-2924
  10.24263
технічні 123, 141, 152 Pratsi Instytutu Electrodynamiky NAN Ukrainy
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
1727-9895
  10.15407