Анкетування

Загальне анкетування для здобувачів всіх форм навчання:

Анкетування щодо процедури дотримання академічної доброчесності в освітньому  процесі

Визначення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності та заходів реагування на прояви академічної недоброчесності

Оцінювання якості вищої освіти та індивідуальної освітньої траєкторії 

Оцінювання професійних пріоритетів та очікування, якості навчання, здобутих компетентностей

Здобувач як інструмент системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 

Анкетування для здобувачів першого(бакалаврського) рівня:

Викладачі очима студентів

Анкетування щодо проведення контрольних заходів, об’єктивності та неупередженості екзаменаторів та конфлікту інтересів

Оцінювання  освітньо-професійної програми

Розробка і перегляд освітньо-професійної програми

Потреба у кваліфікованих кадрах

Форми контрольних заходів та оцінювання

 

Анкетування для здобувачів другого(магістерського) рівня:

Викладачі очима студентів

Анкетування щодо проведення контрольних заходів, об’єктивності та неупередженості екзаменаторів та конфлікту інтересів

Оцінювання  освітньо-професійної програми

Розробка і перегляд освітньо-професійної програми

Потреба у кваліфікованих кадрах

Форми контрольних заходів та оцінювання

 

Анкетування для здобувачів третього(освітньо-наукового) рівня:

Викладачі очима студентів

Анкетування щодо проведення контрольних заходів, об’єктивності та неупередженості екзаменаторів та конфлікту інтересів

Оцінювання  освітньо-професійної програми

Розробка і перегляд освітньо-професійної програми

Потреба у кваліфікованих кадрах

Форми контрольних заходів та оцінювання

 

Анкетування для випускників:

ДДТУ очима випускників факультету електроніки та енергетики