Важлива інформація

Абітурієнтам - важлива інформація

З ПРОСПЕКТУ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ ДДТУ

Де і ким можуть працювати випускники спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 • в енергетичних та електроенергетичних службах підприємств;
 • в суміжних з економічною сферою діяльності;
 • в технологічних цехах та установах різноманітних галузей народного господарства;
 • в проектно-конструкторських бюро та відділах підприємств;
 • заводських пусконалагоджувальних установах;
 • в науково-дослідних бюро підприємств.

Як до нас можна вступити?

Факультет електроніки та енергетики здійснює підготовку фахівців:

 • за державним замовленням;
 • за контрактом (за кошти юридичних та фізичних осіб).

Здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти на бюджетній формі навчання можливе лише при наявності конкурсного балу не менше 125.

Детальні умови вступу до ДДТУ

Набір у 2022 році  до ДДТУ на факультет електроніки та енергетики здійснюється:

 • на навчання для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за сертифікатом УЦОЯО, виданим у 2019, 2020 та 2021р. чи чи оцінок національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022р.
 • при вступі на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за державним замовленням конкурсними предметами є: 1) Українська мова; 2) Математика; 3)  Історія України та мотиваційний лист; вступ на контрактну форму навчання здійснюється тільки по мотиваційному листу.

Набір у 2022 році на базі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років) або національного мультипредметного тестування (2022 року). На контрактну форму навчання конкурсними предметами є : українська мова і література або українська мова, або НМТ та другий предмет за вибором вступника.

На навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та рівень спеціаліста/ступеня магістра.

При вступі на навчання за спорідненою спеціальністю необхідний тільки мотиваційний лист, при вступі за іншими спеціальностями:

 1. За кошти державного замовлення:
 • результати фахового іспиту
 • результати оцінювання мотиваційних листів.

  2. За кошти фізичних та/або юридичних осіб:

 • результати оцінювання мотиваційних листів.

Отже, якщо Ви бажаєте отримати найкращі спеціальності та поринути в справжнє студентське життя, Ви не помилилися –

Ваш факультет -  Електроніки та енергетики!

 

Декан факультету

С'янов Олександр Михайлович

професор, д.т.н.

 тел.: 

e-mail

51918, Кам'янське      

вул. Дніпробудівська, 2

Приймальна комісія:

корпус 6, кімнати 10, 11

0679975363 

Сайт університету: www.dstu.dp.ua

(Сторінка майбутнього абітурієнта)

 

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Зовсім небагато часу залишилося до закінчення Вами навчання в школі. Ваше доросле життя починається з дуже важливого і відповідального кроку-вибору своєї справи. Сьогодні Ви і Ваші батьки у пошуках найкращого рішення цього питання.

Запрошуємо Вас здобути вищу освіту в нашому Дніпровському державному технічному університеті

Університет як один із старіших вузів України має багатий досвід підготовки інженерних кадрів. Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти, серед них більш як дві третини доктори і кандидати наук.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях і лабораторіях з необхідними технічними засобами.

Підготовка бакалаврів і магістрів передбачає вивчення посиленої комп'ютерної програми та іноземної мови.

Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах з передовими технологічними процесами і сучасним обладнанням. До послуг студентів одна із старіших у регіоні спеціалізована бібліотека технічної літератури, читальні зали з безкоштовним Wi-Fi, чисельні комп'ютерні класи. Висока технічна оснащеність навчального процесу сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

В університеті багато спеціальностей та спеціалізацій. Якщо Ви мрієте стати спеціалістами з енергетичного напрямку, ласкаво запрошуємо на наш енергетичний факультет. Слід зауважити, що будь-який технологічний процес здійснюється за допомогою перетворення різних видів енергії, тож отримані знання на нашому факультеті, Ваші здібності стануть у пригоді в будь-якій галузі виробництва, на будь-якому підприємстві.

На факультеті здійснюється підготовка

за спеціальностями

144 «Теплоенергетика»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

та спеціалізаціями:

«Теплоенергетика»

«Енергетичний менеджмент»

«Електромеханічні системи автоматизації

та електропривод»

На енергетичному факультеті здійснюється підготовка за рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти) - 3 роки 10 місяців;
 • Бакалавр (на базі диплому «молодший спеціаліст») – 2 роки 10 місяців.

На базі диплома бакалавра або спеціаліста:

 • Магістр – 1 рік 4 місяці.

На базі диплома магістра або спеціаліста:

 • Доктор філософії – 4 роки.

Що необхідно знати про наш факультет?

Енергетичний факультет об’єднує сім кафедр:

 1. Прикладної та вищої математики
 2. Програмного забезпечення
 3. Апаратури радіомовлення радіозв'язку та телебачення
 4. Електроніки
 5. Теплоенергетики
 6. Електротехніки та електромеханіки
 7. Фізичного виховання

Загальна кількість студентів на факультеті  300 чоловік.

Випускаючі кафедри (кафедра теплоенергетики і електротехніки та електромеханіки) забезпечують підготовку  бакалаврів та магістрів. На кафедрі електротехніки та електромеханіки функціонує аспірантура та докторантура.

Матеріальну основу кафедри електротехніки та електромеханіки складають 11 спеціалізованих учбових і 3 науково-дослідних лабораторії, комп’ютерна зала.

На кафедрі теплоенергетики 8 учбових лабораторій та комп’ютерна зала.

Крім лабораторій, кафедра електротехніки та електромеханіки має дві своїх філії на виробничих підприємствах міста Кам'янське: електроремонтному цеху ПАТ «Дніпровський меткомбінат» і трамвайному ДЕПО КП «Трамвай».

Саме на діючих підприємствах студенти енергетичного факультету в реальних умовах проводять частину занять, виробничу і переддипломну практику.

Чинником, що сприяє активізації наукового потенціалу, є залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт на кафедрах. Студенти виконують кваліфікаційні роботи і курсові проекти з елементами досліджень, беруть активну участь у конкурсах студентських науково-дослідних робіт, є призерами фахових олімпіад.

Студентське життя

Студенти нашого факультету є активними учасниками різноманітних заходів, які проводяться як в університеті так і в місті. Команда нашого факультету здобула перше місце в університетській спартакіаді, святі Хеллоуїн та КВК; наші студенти є переможцями спортивних заходів: є чемпіони України та Європи з плавання, спортивної акробати та греко-римської боротьби.  Вже декілька років наш факультет веде шефство над дитячим притулком на Соцмісті.